Informe de seguretat i salut laboral el 2015

Informe INHS 2015

Un any més, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), en el seu objectiu de donar a conèixer l’estat en què es troba el nostre país en matèria de prevenció de riscos laborals, ha publicat un informe, en el qual ha implicat a tots aquells que tenen alguna cosa o molt a dir des de les diferents institucions que representen.

Continue reading