Consultoria i Formació

Forum, amb una oferta de serveis que es troba en constant creixement i, animats per una cerca infatigable d’especialització, disposem d’un portfoli que ens permet cobrir qualsevol necessitat vinculada a la salut, seguretat i benestar en el treball. Per això, ens organitzem entorn a cinc grans àrees temàtiques.

  • Formació
  • Factor Humà
  • Enginyeria de Seguretat
  • Enginyeria de la Construcció
  • Sistemes de Gestió

Més informació sobre Consultoria i Formació:forum_esp_nosubs

Accés directe:


Plataforma de formació

Catàleg: Sistemes de Gestió

Catàleg: Enginyeria de la Construcció

Catàleg: Formació