Grupo Ergos

Grupo Ergos és, des de 1997, una iniciativa empresarial que te com a objectiu primordial facilitar coneixements, habilitats i recursos, que permetin la transformació de qualsevol empresa en una organització saludable i positiva.

El Grup està compost per quatre empreses independents i complementàries en la recerca d’un objectiu compartit: col·laborar en l’esforç de responsabilitat Social de les organitzacions clients i oferir qualsevol servei relacionat amb la Salut, la Seguritat i el Benestar a l’empresa.

Grupo Ergos entén que tots i cadascun dels seus serveis i productes han d’estar concebuts amb una clara orientació a la generació de valor per a les organitzacions i els seus integrants. L’assistència mèdica i psicològica; la prevenció de riscos laborals; l’enginyeria de seguretat; la consultoria de RR.HH i la seva múltiple relació entre desenvolupament organitzacional i salut; la formació; la consultoria tècnica i en sistemes de gestió integrats … i un llarg etcètera de serveis poden estar concebuts des de la resolució d’un tràmit o, des del sentit que Grup Ergos impulsa: la generació de valor, responsabilitat i compromís.

El Grup, a través dels seus quatre entorns operatius (Acció Salut, Capresa, Fòrum i Ergos Up), dóna servei a més de mil cinc-centes empreses a tot Espanya.

El perfil del client de Grupo Ergos arriba qualsevol sector d’activitat i grandària d’empresa però, és cert que a través dels anys i la nostra comprensió holística de la Salut i el Treball, s’accentua la nostra relació amb la gran empresa i les situacions de complexitat. Avui, la nostra presència en entorns industrials i grans grups de serveis és notable.