Subvencions estatals per a PRL

BOE subvencions PRL

Al Boletín Oficial del Estado del dia 16 de juny, s’acaben de publicar les bases reguladores de la concesió de subvencions per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals es va crear amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina, especialment a les petites empreses, a través de acciones de informació, assistència tècnica, formació i promoció del compliment de la normativa de prevenció de riscos. La citada promoció es concreta a través de convocatòries sota el règim de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els destinataris de les accions d’aquestes subvencions seran els treballadors i les empreses, especialment les pimes. En cada convocatòria es definiran les línies d’actuació concretes, la documentació necessària i els terminis d’entrega. En tot cas, es tindran en compte, entre altres, la població ocupada, la mida de les empreses i els índexs de sinistralitat.

Llegir el document complet de “Bases reguladores” al BOE.

Grupo Ergos Autor:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*