Avís legal

Grupo Ergos compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal:

Informació
Domicili: C/Badajoz, 145, 3º B.08018. Barcelona.
Cif/Nif: B61427191

Dades de contacte
Instituto Ergos
Tel.: 34 – 93 272 38 40
Fax 34 – 93 487 29 20
Email: info@grupoergos.com

Condicions generals d’us

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Grupo Ergos en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de Grupo Ergos pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Grupo Ergos no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Grupo Ergos ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

Grupo Ergos es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitiva, sense previ.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a Grupo Ergos. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa.

Política de Privacitat

Grupo Ergos protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

Grupo Ergos garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers per Grupo Ergos amb la finalitat del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis sol·licitats. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas s’utilitzaran les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a Grupo Ergos a l’adreça de correu electrònic info@grupoergos.com o bé per correu postal dirigit a Grup Ergos, C / Badajoz, 145, 3r B.08018. Barcelona.

Grupo Ergos no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

Grupo Ergos no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

Grupo Ergos es regeix per la legislació espanyola.